foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltásunk Magyarország teljes területén. Több mint 20 év tapasztalattal mint belgyógyász, üzemorvos. üzemorvos, üzemorvosi vizsgálat, foglalkozás egészségügyi vizsgálat. Az üzemorvos szürővizsgálatok célja a foglakozási eredetű betegségek, balesetek megelőzése--ezért munkakörönként eltérő vizsgálatok elvégzése szükséges , melyeket biztosítani tudok  mind rendelőmben, mind a helyszínen . A feltárt esetleges betegségeket és további vizsgálatoknál szakorvosi vizsgálatot kezdeményezek. Pénztárcabarát megoldást kínálunk Önnek és cégének. Üzemorvosi ellátás magas szintű szakmai tudással, gyors ügyintézéssel, elektronikus nyilvántartással. Megbízható, foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok (munkaköri alkalmassági-, ill. szűrővizsgálatok) garanciával, elektronikus követéssel. Tudja miért van nálam? Miért habozna - kérje ajánlatunkat és mi megoldást találunk az Ön problémájára. Kevesebből, mint azt Ön gondolja. Üzemorvos vizsgálat telephelyekenrendelőbenszűrővizsgálatokmunkaköri alkalmassági vizsgálatáltalános belgyógyászati vizsgálatvérnyomás méréslátásszűrésfizikális vizsgálathasi vizsgálat27/1995 NM rendeletben felsorolt összes orvosi tevékenységDr Zoltai Erika: +3630/978-46-45Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 1. §1 E rendelet hatálya a)2 munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és b)3 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és c)4 a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény), és d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed ki. 2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik. (2)-(4)5 (5)6 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni. (6)7 (7)8 (8)9 Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik. 3. §10 (1)11 A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak. (2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg. 4. § (1)-(2)12 (3)13 A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani. 5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani. (2)14 Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő. 6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza. (2)15 Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el. (3)16 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 7. § (1)17 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2)1
foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltásunk Magyarország teljes területén. Több mint 20 év tapasztalattal mint belgyógyász, üzemorvos. üzemorvos, üzemorvosi vizsgálat, foglalkozás egészségügyi vizsgálat. Az üzemorvos szürővizsgálatok célja a foglakozási eredetű betegségek, balesetek megelőzése--ezért munkakörönként eltérő vizsgálatok elvégzése szükséges , melyeket biztosítani tudok  mind rendelőmben, mind a helyszínen . A feltárt esetleges betegségeket és további vizsgálatoknál szakorvosi vizsgálatot kezdeményezek. Pénztárcabarát megoldást kínálunk Önnek és cégének. Üzemorvosi ellátás magas szintű szakmai tudással, gyors ügyintézéssel, elektronikus nyilvántartással. Megbízható, foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok (munkaköri alkalmassági-, ill. szűrővizsgálatok) garanciával, elektronikus követéssel. Tudja miért van nálam? Miért habozna - kérje ajánlatunkat és mi megoldást találunk az Ön problémájára. Kevesebből, mint azt Ön gondolja. Üzemorvos vizsgálat telephelyekenrendelőbenszűrővizsgálatokmunkaköri alkalmassági vizsgálatáltalános belgyógyászati vizsgálatvérnyomás méréslátásszűrésfizikális vizsgálathasi vizsgálat27/1995 NM rendeletben felsorolt összes orvosi tevékenységDr Zoltai Erika: +3630/978-46-45Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 1. §1 E rendelet hatálya a)2 munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és b)3 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és c)4 a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény), és d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed ki. 2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik. (2)-(4)5 (5)6 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni. (6)7 (7)8 (8)9 Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik. 3. §10 (1)11 A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak. (2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg. 4. § (1)-(2)12 (3)13 A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani. 5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani. (2)14 Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő. 6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza. (2)15 Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el. (3)16 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 7. § (1)17 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2)1

Velem nem csak pénzt sporol, de az egészségét is megőrzi.

Üzemorvos szolgáltatás

Üzemorvos rendelőnkben

Várjuk minden ügyfelünket rendelési időben a rendelőnkben.

Budapest, Délceg u. 33, 1162

Üzemorvosi szolgáltatásunk a cég telephelyén

Az Ország teljes területén a cégek telephelyén versenyképes árakkal… További információért forduljon hozzánk bizalommal

Üzemorvosi vizsgálataink

szűrővizsgálatok,

hasi vizsgálat,

fizikális vizsgálat, látásszűrés,

vérnyomás mérés, általános belgyógyászati vizsgálat,

munkaköri alkalmassági vizsgálat

Rendelet

A magyar törvények szerint a munkáltató a munkavállalók számára foglalkozás egészségügyi vizsgálatot köteles tartani. Foglalkozás egészségügyi szakorvosként a 27/1995 NM rendeletben felsorolt összes üzemorvosi tevékenységet el tudom végezni.  

Munkaegészségügy szürővizsgálatok

A szürővizsgálatok célja a foglakozási eredetű betegségek, balesetek megelőzése–ezért munkakörönként eltérő vizsgálatok elvégzése szükséges , melyeket biztosítani tudok  mind rendelőmben, mind a helyszínen . A feltárt esetleges betegségeket és további vizsgálatoknál szakorvosi vizsgálatot kezdeményezek

Rólam:

Több mint 30 éve üzemorvos, háziorvos belgyógyász szakvizsgával rendelkező foglakozás egészségügy orvos vagyok, aki mindent a betegekért, dolgozókért elvet vallom. Nem közvetítő által dolgozom, így családiasabb légkört tudok teremteni, személyesebb a kapcsolat cégeimmel. A kötelező vizsgálatokon kívül fokozottan figyelek az egészséges életmódra, és a dolgozók egészségi állapotára, szükség esetén szakorvosi vizsgálat kezdeményezésére.Gyógyításom során a keleti és nyugati orvoslást ötvözöm, ezáltal próbálok hatékonyabb ellátást nyújtani.Minden munkahelyen kötelező képzett elsősegélynyújtó dolgozónak jelen lenni–ennek szakmai képzését cégeim részére biztosítom, illetve folyamatos kapcsolattartással bármilyen tanácsadással állok rendelkezésre legyen az munkavédelem, munkabaleset megelőzése, rehabilitáció egyéb foglalkozás egészségügy-ergonómiai kérdésJól felszerelt modern rendelőmben több asszisztens végzi a dolgozók mihamarabbi vizsgálátának segítését, szükség esetén akár angol nyelven is.

Címünk:

Budapest, Délceg u. 33, 1162

Telefonszámunk:

+36309784645

E-Mail címünk

info@uzemorvos-magyarorszag.hu

Rólunk mondták

A doktornő nagyon barátságos, segítőkész volt az alkalmazotatimmal. Preciz és pontos volt. Csak ajánlani tudom.

MÁRKUS TAMÁS

It igazgató

Rólunk mondták

A doktornő nagyon barátságos, segítőkész volt az alkalmazotatimmal. Preciz és pontos volt. Csak ajánlani tudom.

MÁRKUS TAMÁS

It igazgató

Rólunk mondták

A doktornő nagyon barátságos, segítőkész volt az alkalmazotatimmal. Preciz és pontos volt. Csak ajánlani tudom.

MÁRKUS TAMÁS

It igazgató

Kérjen ajánlatot, vagy lépjen kapcsolatba velem.

Telefon:

+36309784645

Cím:

1162 Budapest, Délceg u. 33,